RESTAURACIJA

Kada su vitraji izloženi vremenskim i drugim uticajima više od osamdeset godina, dolazi do zamora materijala, popuštanja vezivnog kita i propadanja olovnih profila i izvješenosti cijele vitrajne konstrukcije. Zbog nastalih napuknuća i lomova stakla, potrebno je obaviti restauratorske radove. Prije bilo kakvih zahvata, vitraje je potrebno detaljno fotodokumentirati, zatim pažljivo demontirati i transportirati do radionice. U radionici se ponovo dokumentira stanje i oštećenja vitraja. Uzima se otisak segmenata vitraja i olovne mreže. Stakleni segmenti se odvajaju od olovnih profila i u prikladnoj kupki se pažljivo peru i čiste od slojeva prljavštine.

Očišćeni dijelovi vitraja se ponovo slažu prema otisku i dokumentaciji. Stakla se zamjenjuju novima samo ako je razina oštećenja takva da je to nužno. Olovni profili se dodatno zaštićuju slojem kositra. Pri montaži restauriranih vitraja preporučljivo ih je dodatno zaštititi staklenim panelima s vanjske strane objekta.

ZAŠTITA
Zaštitna stakla posebno se izrađuju za određene zahtjeve, tj. za zaštitu od vremenskih prilika, za očuvanje energije, zaštitu povijesno vrijednih prozora od onečišćenja ili agresivnih utjecaja okoline, sprječavanje kondenzacije vode, zaštitu od oštećenja uslijed vandalizma itd.

Ovim sustavom zaštitnog ostakljenja poboljšavamo toplinsku i zvučnu izolaciju prozora, što u konačnici podiže kvalitetu projekta i produljuje vijek trajanja stakla. Zaštitna stakla mogu se izraditi u raznim simulacijama antiknog prozirnog stakla ili čak poluprozirnog strukturiranog stakla koje mijenja optiku i poništava efekt refleksije prozora. Ostakljenje bi zatim bilo finalizirano kaljenim ili laminiranim staklom, ovisno o zahtjevima projekta.