Hotel Radisson Blu

Dubrovnik, Hrvatska, 2014., autor Dino Trtovac