Paviljon Silvia Vujičića

Zagreb, Hrvatska, 2022., autori Silvio Vujičić i Ana Lisonek