Opći uvjeti poslovanja 

trgovačkog društva BOKART d.o.o., Dugo Selo

Cijene


 • Cijene su određene Ponudom i izražene u jednici mjere po količini ili kao ukupno ugovorena cijena
 • Cijene mogu biti revidirane nakon finale izmjere i potvrđenih izvedbenih nacrta ako je došlo do promjene u količini, načinu izvođenja, odabranom uzorku ili sastavnim dijelovima ponuđenog proizvoda
 • Cijene su kalkulirane prema traženoj količini izraženoj u ponudi i izradi unutar jedne serije. U slučaju da dođe do promjene količine ili narudžba bude razdijeljena na više vremenski različitih narudžbi može i mora doći do promjene cijene, te je potrebna ponovna potvrda nove situacije prije pokretanja daljnjih akcija.
 • Cijene vrijede do datuma koji je izražen u ponudi. 

Tehnički nacrti:


 • Tehnički nacrti i jedna revizija nacrta prema komentarima kupca je uključena u cijenu određenu Ponudom
 • Sve dodatne revizije nacrta (nakon prve revizije nacrta) mogu biti naplaćene prema satnici po cijeni od 45,00 eura/sat
 • Svi nacrti razvijeni od strane društva BOKART su autorsko pravo i vlasništvo društva BOKART i ne smiju se dalje koristiti i razvijati bez dopuštenja društva BOKART, osim ako to nije drugačije dogovoreno
 • Kupac je obavezan unutar 72 sata (3 radna dana) poslati pismeni komentar / potvrdu primljenih nacrta od strane društva BOKART - dogovoreni datum isporuke vrijedi samo ako je kupac odgovorio unutar datog vremena
 • Sa svakom dodatnom revizijom odobrenih nacrta, društvo BOKART zadržava pravo promjene dogovorenog datuma isporuke
 • BOKART će informirati klijenta o mogućim promjenama u završetku montaže ili isporuci proizvoda ne kasnije od 5 radnih dana nakon što je primio komentar na dostavljene nacrte 


U slučaju da je započeta proizvodnja zaustavljena ili je došlo do promjene nacrta nakon što ih je kupac odobrio sukladno odredbama ranijih stavaka ovih Općih uvjeta - proizvodnja, izrada nacrta, skladištenje i bilo koji ostali troškovi nastali iz tog razloga će biti će naplaćeni kupcu. U tom slučaju rokovi dovršetka proizvodnje i isporuke se produžuju razmjerno vremenu zastoja u proizvodnji.


Promjene u narudžbi


 • BOKART je obavezan informirati kupca o svim mogućim promjenama u cijeni ne duže od jednog tjedna nakon primanja zahtjeva od strane kupca ili njegovog predstavnika (arhitekt/dizajner/projekt manager, nadzor)
 • Zahtjev za promjenu se smatra validnim samo ako je zaprimljen putem mail-a (komunikacija putem “Whatsuppa”, SMS, telefonski poziv ili razgovor uživo se ne smatra validnim)
 • Ako zbog blizine roka isporuke ili iz bilo kojeg drugog razloga kupac nije spreman čekati promijenjenu ponudu od strane društva BOKART, smatra se da je klijent prihvatio dodatni trošak koji će biti računat nakon preuzimanja i prije otklanjanja mogućih nedostataka.

Cijene transporta i pakiranja su određene u Ponudi. Ako se po zahtjevu kupca transport ili pakiranje razdvoji - cijena će biti revidirana.


Izmjera i montaža


Cijena izmjere sa uračunatim brojem izlazaka na objekt je određen u Ponudi. Svaki izlazak na izmjeru i koordinaciju na objektu iznad broja izlazaka određenih Ponudom biti će naplaćen 100,00 Eura uz dodatne troškove puta i dnevnica u slučaju da se objekt nalazi izvan Zagreba.


Montaža uključuje količine i rad na zadacima određen u Ponudi. Bilo koji dodatni rad će biti naplaćen prema satnici od 40,00 Euro po satu rada montažera. U slučaju da dodatni radovi uzrokuju daljnje troškove vezane za materijal, smještaj ili dnevnice radnika i oni će biti dodatno naplaćeni kupcu.

Cijene montaže se baziraju na dnevnom radu. Ako je zbog potrebe projekta zahtijevano da se rad obavlja noću ili vikendom, a to nije unaprijed dogovoreno, cijena montaže će biti revidirana.

Osim ako nije navedeno u Ponudi specijalna oprema kao što je viličar, skela ili slično nije uključena u cijenu montaže.


BOKART jamstvo

Osnovno jamstvo


Jamstvo traje 2 (dvije) godine. Jamstveni rok se računa od dana kupnje proizvoda ili datuma ugradnje ako društvo BOKART vrši ugradnju. Uvjet jamstva jest predočenje originalnog računa. Jamstvo vrijedi za sva stakla isporučena od strane društva BOKART.  BOKART jamči da će proizvod kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama društva BOKART. BOKART jamči da će za vrijeme trajanja jamstva u razumnom roku od datuma zaprimanja reklamacije, besplatno popraviti nepravilnosti u staklu ili ostalom isporučenom materijalu. 

 

Što nije pokriveno BOKART jamstvom – isključenje odgovornosti 

Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju:

- nepoštivanja priloženih uputa za montažu i održavanje

- nemarnog postupanja sa proizvodom

- oštećenja proizvoda, nastalog mehaničkim udarcem krivnjom kupca ili treće osobe

- ugradnje proizvoda od strane osobe, koja nije stručno osposobljena

- ako su u proizvod naknadno ugrađeni neoriginalni sastavni ili rezervni dijelovi

- oštećenja kao rezultat djelovanja više sile ili prirodnim nepogodama (poplava, smrzavanje, grom, požar, tuča itd.).


Jamstveni uvjeti:

Jamstveni uvjeti važe za proizvode kupljene pod robnom markom društva BOKART preko prodajne mreže poduzeća.


Uzorci 

Svi dekorativni uzorci  stakla su ručno rađeni i moguće su varijacije u boji, teksturi i obliku. Iz tog razloga se ne smatraju kao nedostatak, već sastavni dio proizvoda. Uzorak predstavlja samo informativni prikaz stakla i možda ne prikazuje sve varijacije u karakteristikama.

Bilo koja promjena u boji ili izgledu uzorka mora biti potvrđena od strane kupca prije početka proizvodnje.


Dimenzije stakla

Tolerancija u dimenziji stakla +/- 2 mm.

Tolerancije u dimenziji reljefnog stakla +/- 3 mm

Tolerancije mogu biti i manje ako su zahtijevane ali traže dodatnu obradu i prema tome povećanje cijene proizvoda. 


Vizualna inspekcija stakla

Staklo se kod vizualnog pregleda gleda sa razmaka od 1,5 m. Sve nesavršenosti, ogrebotine ili koje se ne vide sa ove razdaljine se smatraju sastavnim dijelom proizvoda.